13. 9. 14 20h. Bratislava: U Očka: Kapela Sobola II

V Bratislavě U Očka na Lidické 6 zahraje Kapela Sobola II a další opovážlivci spodních proudů
https://www.facebook.com/ears.and.wind.records/photos/gm.1537733513117150/505423429603073/?type=1&theater

Číst dál » · Publikováno dne: 07-31-14 · 1 kometář »


Jeden vzkaz

  1. Heather napsal:

    Dedky za poučened, jak se me1m chovat, i je1 jedno me1m. Nuže tedy věz, že než začneš rozde1vat kinvtruktosned kritiku , podedvej se, co, kam a jak pedšeš. Možne9 budou tve9 myšlenky le9pe pochopeny, budou-li na spre1vne9m medstě a k věci. To za prve9.Za druhe9 vše, co jsem psal, plated beze zbytku o obou kapele1ch, ktere9 tam hre1ly. Kdybys četl pozorně, tak uvidedš, že jsem se nevyjadřoval ke konkre9tnedmu vystoupened, takže předliš neche1pu, co, kam vztahuješ a proč (ty, ne je1). A ste1le neche1pu, proč poslouche1š něco, co se ti neledbed. Zde1 se mi jednoduššed to neposlouchat. Nicme9ně je to tvoje cesta a dělej si, co uzne1š za vhodne9.Za třeted plně souhlasedm s Oťasem nedže, protože většina anonymnedch pivnedch kritiků, jež jsem v životě potkal, se neuměla ani spre1vně podepsat. Proto mne nemusedš podezedrat ze zaujatosti, ješitnosti, vztahovačnosti, podre1žděnosti, samolibosti, vyplašenosti, uraženosti a nasupenosti jen jsem se naučil, jak se v takovfdch předpadech chovat. (Možne1 pomůže, zmednedm-li předsloved o ne1razu akustickych vln, jež šedředce se ze zdroje v lidske9m hrdle se odrazed od barie9ry kompaktned hmoty, přičemž sedla i kvalita zpětne9 vlny je adekve1tned původnedmu impulsu.)A proto ste1le plated to, co jsem psal vfdše co se ti neledbed poslouchat nemusedš, jen se blbě vymlouve1š, abys tady mohl prudit a dobře radit . Přeber si to jak chceš. Mi je to zcela jedno, protože v te9to diskusi stejně jako v že1dne9 dalšed podobne9 již nehodle1m pokračovat. Než se he1dat s anonymnedm kritikem , půjdu raději cvičit na zkušebnu. Byl-li toto tvůj cedl, splnil jsi ho na jedničku je1 končedm, užij si svoje posledned slovo . Zdar.

    St 10. 9 2014 - 22.21