Preparované texty, strana 1

 

Obraz světa si vytváříme z vjemů, které získáváme z okolí a ukládáme do paměti v podobě symbolů-slov.
Symboly-slova se snažíme uskupovat do větších celků, nazírat na ně s nadhledem, vytvářet z nich jakési mozaiky, které by nám, jak doufáme, měli dát možnost uzřít nebo alespoň uhádnout obraz Celku.
Naše vnímání je však selektivní; něčeho si všimneme, něčeho nikoliv, něco považujeme za hodno pozornosti, čili nic. To co nemůžeme označit symbolem-slovem, nemá pro nás barvu /tvar/, tudíž nemůže být využito pro sestavováni mozaiky Celku.
Přestože, jak vidno, mozaika nemůže být nikdy hotova, tušíme její celek.

 

Rovněž poezie je zaznamenáváni našich postřehů z vnějších nebo vnitřních světů … Básník vlastně
zapisuje úryvky své mysly na papír. Předkládané texty nejsou zapisováním na bílý papír, nýbrž úryvky textů již napsaných v časopisech. Každá báseň je chronologický výpisek, žádný grafém není změněn ni přeskládán, nic jsem si nevymyslel.

 

V Brně 30.5.2000

Radim Babák

 

Svět je preparovaný text.

Filip Látal